pl en de es fr
Kontakt
argoxee 604-443-003
argoxee 608-375-628
argoxee 604-463-707
argoxee 602-220-228

Aktualności
Argox Eco Energia

Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej

Audyt energetyczny

,

audyt remontowy


Podstawowym warunkiem uzyskania oszczędności kosztów energii w wyniku modernizacji obiektu jest profesjonalnie wykonany audyt energetyczny lub audyt remontowy.
Nasi audytorzy wykonali ponad tysiąc audytów energetycznych budynków, źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych. Audyty energetyczne wykonujemy zarówno na potrzeby uzyskania premii termomodernizacyjnej i remontowej, jak również w celu ubiegania się o dofinansowanie z programów unijnych lub konkursów NFOŚiGW.

Audyty wykonujemy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie audytów energetycznych, z uwzględnieniem wymagań

określonych w aktualnie obowiązujących warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.Audyt energetyczny przedsiębiorstwa


Nowa ustawa o efektywności energetycznej wprowadza obowiązek przeprowadzenia pierwszego audytu energetycznego przedsiębiorstwa w terminie do dnia 30 września 2017 roku. Kolejne audyty wykonywane są co 4 lata. Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego nie dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Audyty energetyczne przedsiębiorstw wykonujemy w oparciu o normę PN-EN 16247, zawierającą wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, a także szczegółowo dla audytów energetycznych budynków, procesów przemysłowych oraz technologicznych.Audyt efektywności energetycznej


Nowa ustawa o efektywności energetycznej znosi obowiązek przeprowadzenia przez Prezesa URE przetargu na białe certyfikaty. Nadal podstawą do uzyskania świadectw efektywności energetycznej jest audyt efektywności energetycznej. Nowa ustawa umożliwia uczestniczenie w systemie białych certyfikatów podmiotom objętym systemem EU-ETS.

Audyty efektywności energetycznej wykonane przez naszych audytorów zostały pozytywnie zweryfikowane we wszystkich czterech rozstrzygniętych przetargach na białe certyfikaty.Świadectwo energetyczne

,

certyfikat energetyczny


Jesteśmy liderem na rynku certyfikacji energetycznej budynków. Sporządziliśmy już ponad 9000 świadectw energetycznych. Wykonujemy świadectwa energetyczne budynków i lokali na terenie całego kraju. Każde świadectwo energetyczne sporządzone przez naszych certyfikatorów wykonane jest z zachowaniem najwyższej staranności, terminowo i po przystępnych cenach. Świadectwa energetyczne wykonujemy dla budynków i lokali oddawanych do użytkowania, sprzedawanych i wynajmowanych.

Każde świadectwo energetyczne zarejestrujemy w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków

prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.Projektowana charakterystyka energetyczna


Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi integralną część projektu budowlanego.
Opracowujemy charakterystyki energetyczne budynków wszystkich typów.
Projektowana charakterystyka energetyczna zawiera analizę porównawczą alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię, która jest wymagana na mocy nowelizacji rozporządzenia dotyczącego zakresu i formy projektu budowlanego.

Do każdej projektowanej charakterystyki energetycznej dołączamy analizę możliwości wykorzystania

wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.Założenia dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe


Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe pozwala gminom na prowadzenie planowej i skoordynowanej gospodarki energetycznej. Założenia do planu zawierają inwentaryzację aktualnych potrzeb energetycznych, określenie przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną oraz dają możliwość oszacowania potrzeb energetycznych gminy w perspektywie do 15 lat.

Opracowujemy założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

dla miast i gmin na terenie całego kraju.Plan gospodarki niskoemisyjnej


W ramach konkursu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” NFOŚiGW udziela wsparcia finansowego w wysokości 85% kosztów opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin. Plan gospodarki niskoemisyjnej ułatwi pozyskanie dofinansowania inwestycji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Opracowujemy plany gospodarki niskoemisyjnej, bazy danych pozwalające na ocenę gospodarki energią,

prowadzimy szkolenia dla pracowników gmin.Audyt efektywności ekologicznej


Audyt efektywności ekologicznej stanowi niezbędny załącznik do wniosku o ubieganie się ośrodki finansowe w ramach Funduszy norweskich.
Nasi audytorzy, posiadający wymagane uprawnienia, wykonali audyty efektywności ekologicznej dla kilkudziesięciu obiektów z całym kraju.

Wszystkie nasze audyty efektywności ekologicznej uzyskały pozytywną weryfikację NFOŚiGW.Ocena efektywności energetycznej kotłów


Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wprowadziła obowiązek kontroli kotłów oraz systemów klimatyzacji. Kontrola ta obejmuje ocenę efektywności energetycznej.
Oferujemy właścicielom i zarządcom nieruchomości wykonanie profesjonalnej oceny efektywności energetycznej kotłów i urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji.

Zgodnie z wymogiem określonym w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków

każdy protokół z kontroli systemu ogrzewania rejestrujemy w centralnym rejestrze MIiB.Pod podanymi numerami można zamówić świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny), audyt energetyczny, audyt remontowy, projektowaną charakterystykę energetyczną lub uzyskać pełną informację na temat naszych usług doradztwa energetycznego:
tel.: 604 443 003,   608 375 628,   604 463 707,   602 220 228,   22 743 69 38
e-mail: argoxee@poczta.fm

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie całego kraju.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl