pl en de es fr
Argox Eco Energia

Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej

Świadectwa energetyczne

,

świadectwa charakterystyki energetycznej


Od 3 października 2014 roku świadectwa energetyczne wykonujemy zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z dnia 2 lipca 2014, poz. 888).


Jesteśmy liderem na rynku certyfikacji energetycznej budynków. Sporządziliśmy już około 5500 świadectw energetycznych. Wykonujemy świadectwa energetyczne budynków i lokali na terenie całego kraju. Każde świadectwo energetyczne sporządzone przez naszych certyfikatorów wykonane jest z zachowaniem najwyższej staranności, terminowo i po przystępnych cenach. Świadectwa energetyczne wykonujemy dla budynków i lokali oddawanych do użytkowania, sprzedawanych i wynajmowanych.

Audyt energetyczny

,

audyt remontowy


Podstawowym warunkiem uzyskania oszczędności kosztów energii w wyniku modernizacji obiektu jest profesjonalnie wykonany audyt energetyczny lub audyt remontowy.
Nasi audytorzy wykonali kilkaset audytów energetycznych budynków, źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych. Audyty energetyczne wykonujemy zarówno na potrzeby uzyskania premii termomodernizacyjnej i remontowej, jak również w celu ubiegania się o dofinansowanie z programów unijnych lub konkursów NFOŚiGW.

Jednym ze środków poprawy efektywności energetycznej jest sporządzenie audytu energetycznego budynku o powierzchni powyżej 500 mkw, stanowiącego własność jednostki sektora publicznego.Audyt efektywności energetycznej


Warunkiem ubiegania się o białe certyfikaty jest udział w przetargu organizowanym przez Prezesa URE. Audyt efektywności energetycznej stanowi integralną część deklaracji przetargowej. Audyt efektywności energetycznej zawiera informacje na temat ilości zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji przedsięwzięcia proefektywnościowego.
Audyty efektywności energetycznej wykonane przez naszych audytorów zostały pozytywnie zweryfikowane w pierwszym przetargu na białe certyfikaty.

Nasze audyty efektywności energetycznej stanowiły podstawę do obiegania się o białe certyfikaty w obu ogłoszonych do tej pory przetargach.Projektowana charakterystyka energetyczna


Projektowane charakterystyki energetyczne wykonujemy z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z dnia 2 lipca 2014, poz. 888).


Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi integralną część projektu budowlanego.
Opracowujemy charakterystyki energetyczne budynków wszystkich typów, w tym charakterystyki energetyczne budynków niskoenergetycznych (standard NF40) i pasywnych (NF15).
Projektowana charakterystyka energetyczna zawiera analizę porównawczą alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię, która jest wymagana na mocy nowelizacji rozporządzenia dotyczącego zakresu i formy projektu budowlanego.

Do każdej projektowanej charakterystyki energetycznej dołączamy analizę możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.Założenia dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe


Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe pozwala gminom na prowadzenie planowej i skoordynowanej gospodarki energetycznej. Założenia do planu zawierają inwentaryzację aktualnych potrzeb energetycznych, określenie przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną oraz dają możliwość oszacowania potrzeb energetycznych gminy w perspektywie do 15 lat. Projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wykonujemy zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne.

Wykonujemy założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miast i gmin na terenie całego kraju.Plan gospodarki niskoemisyjnej


W ramach konkursu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” NFOŚiGW udziela wsparcia finansowego w wysokości 85% kosztów opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin. Plan gospodarki niskoemisyjnej ułatwi pozyskanie dofinansowania inwestycji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Opracowujemy plany gospodarki niskoemisyjnej, bazy danych pozwalające na ocenę gospodarki energią, prowadzimy szkolenia dla pracowników gmin.Audyt efektywności ekologicznej


Audyt efektywności ekologicznej stanowi niezbędny załącznik do wniosku o ubieganie się ośrodki finansowe w ramach tzw. Funduszy norweskich.
Nasi audytorzy, posiadający wymagane uprawnienia, wykonali audyty efektywności ekologicznej dla kilkudziesięciu obiektów z całym kraju.
Wszystkie nasze audyty efektywności ekologicznej uzyskały pozytywną weryfikację NFOŚiGW.

OWykonujemy audyty efektywności ekologicznej w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.Ocena efektywności energetycznej kotłów


Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wprowadziła obowiązek kontroli kotłów oraz systemów klimatyzacji. Kontrola ta obejmuje ocenę efektywności energetycznej.
Oferujemy właścicielom i zarządcom nieruchomości wykonanie profesjonalnej oceny efektywności energetycznej kotłów i urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji.

Pod podanymi numerami można zamówić świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny), audyt energetyczny, audyt remontowy, projektowaną charakterystykę energetyczną lub uzyskać pełną informację na temat naszych usług doradztwa energetycznego:
tel.: 604 443 003,   608 375 628,   604 463 707,   602 220 228,   22 743 69 38
e-mail: argoxee@poczta.fm

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie całego kraju.
Copyright © 2009 stronki.pl | Design: