pl en de es fr
Argox Eco Energia

Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej

Audyt energetyczny

,

audyt remontowy


Profesjonalnie przeprowadzony audyt energetyczny (audyt remontowy) jest warunkiem uzyskania maksymalnych oszczędności kosztów energii w wyniku termomodernizacji obiektu.
Audyt energetyczny sporządzony przez naszych audytorów stanowi gwarancję otrzymania premii termomodernizacyjnej lub remontowej, dofinansowania w Programach Operacyjnych, konkursach NFOŚiGW, programie Czyste Powietrze.

Audyt energetyczny wykonujemy zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie audytów energetycznych, z uwzględnieniem wymagań określonych w Warunkach Technicznych.Audyt energetyczny przedsiębiorstwa


Obowiązek realizacji audytu energetycznego przedsiębiorstwa wynika z ustawy o efektywności energetycznej. Konieczność wykonania audytu energetycznego dotyczy dużych przedsiębiorstw. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy powtarzać co 4 lata.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzamy w oparciu o normę PN-EN 16247. Nasze doświadczenie w zakresie auditingu energetycznego przedsiębiorstwa potwierdzają liczne referencje.Audyt efektywności energetycznej


Audyt efektywności energetycznej stanowi podstawę uzyskania świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty). Audyt efektywności energetycznej wraz z wnioskiem o wydanie białych certyfikatów należy zgłosić do URE przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

Audyty efektywności energetycznej sporządzone przez naszych audytorów obejmują przedsięwzięcia, w wyniku których uzyskano roczną oszczędność energii przekraczającą 20 000 toe.Świadectwo energetyczne

,

certyfikat energetyczny


Jesteśmy liderem na rynku certyfikacji energetycznej budynków. Sporządziliśmy ponad 20 000 świadectw energetycznych. Wykonujemy świadectwa energetyczne budynków i lokali na terenie całego kraju. Każde świadectwo energetyczne sporządzone przez naszych certyfikatorów wykonane jest z zachowaniem najwyższej staranności, terminowo i po przystępnych cenach.

Każde świadectwo energetyczne zarejestrujemy w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.Projektowana charakterystyka energetyczna


Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi integralną część projektu budowlanego.
Wykonujemy charakterystyki energetyczne wszystkich rodzajów budynków.

Projektowana charakterystyka energetyczna wykonana przez naszych specjalistów zawiera analizę porównawczą alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię, która jest wymagana na mocy rozporządzenia dotyczącego zakresu i formy projektu budowlanego.Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe


Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy należy do zadań własnych gminy. Założenia do planu zawierają inwentaryzację aktualnych potrzeb energetycznych, określenie przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną oraz dają możliwość oszacowania potrzeb energetycznych gminy w perspektywie do 15 lat.

Opracowujemy projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

dla miast i gmin na terenie całego kraju. Przygotowujemy również aktualizacje założeń.Pod podanymi numerami można uzyskać pełną informację na temat naszych usług w zakresie doradztwa energetycznego:
tel.: 604 443 003,   604 463 707,   602 220 228
e-mail: argoxee@poczta.fm

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie całego kraju.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl