pl en de es fr
Argox Eco Energia

Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej

Audyt energetyczny

,

audyt remontowy


Podstawowym warunkiem uzyskania oszczędności kosztów energii w wyniku modernizacji obiektu jest profesjonalnie wykonany audyt energetyczny lub audyt remontowy.
Nasi audytorzy wykonali kilka tysięcy audytów energetycznych budynków, źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych. Audyty energetyczne wykonujemy zarówno na potrzeby uzyskania premii termomodernizacyjnej i remontowej, jak również w celu ubiegania się o dofinansowanie z programów unijnych lub konkursów NFOŚiGW.

Audyty wykonujemy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie audytów energetycznych, z uwzględnieniem wymagań

określonych w aktualnie obowiązujących warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.


Wykonujemy audyty energetyczne budynków jednorodzinnych w celu uzyskania dofinansowania w Programie Czyste Powietrze oraz ulgi termomodernizacyjnej.Audyt energetyczny przedsiębiorstwa


Nowa ustawa o efektywności energetycznej wprowadza obowiązek przeprowadzenia pierwszego audytu energetycznego przedsiębiorstwa w terminie do dnia 30 września 2017 roku. Kolejne audyty wykonywane są co 4 lata.
Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego dotyczy dużych przedsiębiorstw, czyli zatrudniających co najmniej 250 pracowników lub takich, których roczny obrót przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa przekracza 43 mln euro.

Audyty energetyczne przedsiębiorstw wykonujemy w oparciu o normę PN-EN 16247, zawierającą wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, a także szczegółowo dla audytów energetycznych budynków, procesów przemysłowych oraz technologicznych.Audyt efektywności energetycznej


Nowa ustawa o efektywności energetycznej znosi obowiązek przeprowadzenia przez Prezesa URE przetargu na białe certyfikaty. Nadal podstawą do uzyskania świadectw efektywności energetycznej jest audyt efektywności energetycznej. Nowa ustawa umożliwia uczestniczenie w systemie białych certyfikatów podmiotom objętym systemem EU-ETS.

Audyty efektywności energetycznej wykonane przez naszych audytorów zostały pozytywnie zweryfikowane we wszystkich czterech rozstrzygniętych przetargach na białe certyfikaty.Świadectwo energetyczne

,

certyfikat energetyczny


Jesteśmy liderem na rynku certyfikacji energetycznej budynków. Sporządziliśmy już ponad 10000 świadectw energetycznych. Wykonujemy świadectwa energetyczne budynków i lokali na terenie całego kraju. Każde świadectwo energetyczne sporządzone przez naszych certyfikatorów wykonane jest z zachowaniem najwyższej staranności, terminowo i po przystępnych cenach. Świadectwa energetyczne wykonujemy dla budynków i lokali oddawanych do użytkowania, sprzedawanych i wynajmowanych.

Każde świadectwo energetyczne zarejestrujemy w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków

prowadzonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.Projektowana charakterystyka energetyczna


Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi integralną część projektu budowlanego.
Opracowujemy charakterystyki energetyczne budynków wszystkich typów.
Projektowana charakterystyka energetyczna zawiera analizę porównawczą alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię, która jest wymagana na mocy nowelizacji rozporządzenia dotyczącego zakresu i formy projektu budowlanego.

Do każdej projektowanej charakterystyki energetycznej dołączamy analizę możliwości wykorzystania

wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.Założenia dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe


Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe pozwala gminom na prowadzenie planowej i skoordynowanej gospodarki energetycznej. Założenia do planu zawierają inwentaryzację aktualnych potrzeb energetycznych, określenie przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną oraz dają możliwość oszacowania potrzeb energetycznych gminy w perspektywie do 15 lat.

Opracowujemy założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

dla miast i gmin na terenie całego kraju.Ocena efektywności energetycznej kotłów


Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wprowadziła obowiązek kontroli kotłów oraz systemów klimatyzacji. Kontrola ta obejmuje ocenę efektywności energetycznej.
Oferujemy właścicielom i zarządcom nieruchomości wykonanie profesjonalnej oceny efektywności energetycznej kotłów i urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji.

Zgodnie z wymogiem określonym w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków

każdy protokół z kontroli systemu ogrzewania rejestrujemy w centralnym rejestrze MIiR.Pod podanymi numerami można zamówić świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny), audyt energetyczny, audyt remontowy, projektowaną charakterystykę energetyczną lub uzyskać pełną informację na temat naszych usług doradztwa energetycznego:
tel.: 604 443 003,   604 463 707,   602 220 228
e-mail: argoxee@poczta.fm

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie całego kraju.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl