pl en de es fr
Kontakt
argoxee 604-443-003
argoxee 608-375-628
argoxee 604-463-707
argoxee 602-220-228

Aktualności
01.04.2016
Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków

01.03.2016
Białe certyfikaty

24.02.2016
Projekt ustawy o efektywności energetycznej

31.12.2015
Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej

13.10.2015
Zmiana rozporządzenia dot. audytów energetycznych

07.10.2015
Wyniki 3 przetargu na białe certyfikaty

27.07.2015
Ustawa o efektywności energetycznej

22.06.2015
Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

22.04.2015
Audytor energetyczny

18.03.2015
Rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania świadectw energetycznych

16.03.2015
Dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

14.03.2015
Ustawa o efektywności energetycznej

11.03.2015
Prezydent podpisał ustawę o OZE

09.03.2015
Weszła w życie ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

07.11.2014
Wyniki drugiego przetargu na białe certyfikaty

03.10.2014
Nowe rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków

23.07.2014
Spadek wzrostu efektywności energetycznej w Polsce

23.07.2014
Do 2030 r. wzrost efektywności energetycznej o 30%

10.07.2014
Nabór wniosków w programie „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

10.07.2014
KE pozywa Polskę za efektywność energetyczną budynków

08.07.2014
Efektywność energetyczna

07.07.2014
Budynki bardziej energooszczędne

07.07.2014
9 mld euro na gospodarkę niskoemisyjną i OZE do 2020

04.07.2014
Nowe rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej

01.07.2014
Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej

Argox Eco Energia

Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej

Świadectwo energetyczne

,

certyfikat energetyczny


Jesteśmy liderem na rynku certyfikacji energetycznej budynków. Sporządziliśmy już ponad 7500 świadectw energetycznych. Wykonujemy świadectwa energetyczne budynków i lokali na terenie całego kraju. Każde świadectwo energetyczne sporządzone przez naszych certyfikatorów wykonane jest z zachowaniem najwyższej staranności, terminowo i po przystępnych cenach. Świadectwa energetyczne wykonujemy dla budynków i lokali oddawanych do użytkowania, sprzedawanych i wynajmowanych.

Każde świadectwo energetyczne zarejestrujemy w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.Audyt energetyczny

,

audyt remontowy


Podstawowym warunkiem uzyskania oszczędności kosztów energii w wyniku modernizacji obiektu jest profesjonalnie wykonany audyt energetyczny lub audyt remontowy.
Nasi audytorzy wykonali ponad tysiąc audytów energetycznych budynków, źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych. Audyty energetyczne wykonujemy zarówno na potrzeby uzyskania premii termomodernizacyjnej i remontowej, jak również w celu ubiegania się o dofinansowanie z programów unijnych lub konkursów NFOŚiGW.

Audyty wykonujemy zgodnie z najnowszym rozporządzeniem w sprawie audytów energetycznych, z uwzględnieniem wymagań określonych w aktualnie obowiązujących warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.Audyt efektywności energetycznej


Warunkiem ubiegania się o białe certyfikaty jest udział w przetargu organizowanym przez Prezesa URE. Audyt efektywności energetycznej stanowi integralną część deklaracji przetargowej. Audyt efektywności energetycznej zawiera informacje na temat ilości zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji przedsięwzięcia proefektywnościowego.
Audyty efektywności energetycznej wykonane przez naszych audytorów zostały pozytywnie zweryfikowane we wszystkich trzech przetargach na białe certyfikaty.

Projekt ustawy o efektywności energetycznej znosi obowiązek przeprowadzania przetargu na białe certyfikaty. Oszczędność energii finalnej uzyskaną w wyniku realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej potwierdza audyt efektywności energetycznej.Audyt energetyczny przedsiębiorstwa


Dyrektywa 2012/27/UE zobowiązuje przedsiębiorstwa, nie będące MMŚP, do przeprowadzenia raz na 4 lata, audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa dostarcza wiedzy na temat zużycia energii przez budynek lub instalację oraz wskazuje możliwości uzyskania opłacalnej oszczędności energii.

Wykonujemy audyty energetyczne dla każdego rodzaju przedsiębiorstw.

Pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi być wykonany w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.Ocena energetyczna budynku - Program Ryś


Program Ryś ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.
W ramach programu udzielane jest wsparcie finansowe właścicielom domów jednorodzinnych na wykonanie prac termoizolacyjnych, modernizację instalacji wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła.

Wykonujemy oceny energetyczne budynków jednorodzinnych na potrzeby programu Ryś.

Program Ryś nie został jeszcze uruchomiony. Bliższe informacje na temat terminu rozpoczęcia naboru wniosków powinny pojawić się pod koniec kwietnia.Projektowana charakterystyka energetyczna


Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi integralną część projektu budowlanego.
Opracowujemy charakterystyki energetyczne budynków wszystkich typów.
Projektowana charakterystyka energetyczna zawiera analizę porównawczą alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię, która jest wymagana na mocy nowelizacji rozporządzenia dotyczącego zakresu i formy projektu budowlanego.

Do każdej projektowanej charakterystyki energetycznej dołączamy analizę możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.Założenia dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe


Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe pozwala gminom na prowadzenie planowej i skoordynowanej gospodarki energetycznej. Założenia do planu zawierają inwentaryzację aktualnych potrzeb energetycznych, określenie przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną oraz dają możliwość oszacowania potrzeb energetycznych gminy w perspektywie do 15 lat.

Opracowujemy założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miast i gmin na terenie całego kraju.Plan gospodarki niskoemisyjnej


W ramach konkursu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” NFOŚiGW udziela wsparcia finansowego w wysokości 85% kosztów opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin. Plan gospodarki niskoemisyjnej ułatwi pozyskanie dofinansowania inwestycji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Opracowujemy plany gospodarki niskoemisyjnej, bazy danych pozwalające na ocenę gospodarki energią, prowadzimy szkolenia dla pracowników gmin.Audyt efektywności ekologicznej


Audyt efektywności ekologicznej stanowi niezbędny załącznik do wniosku o ubieganie się ośrodki finansowe w ramach Funduszy norweskich.
Nasi audytorzy, posiadający wymagane uprawnienia, wykonali audyty efektywności ekologicznej dla kilkudziesięciu obiektów z całym kraju.

Wszystkie nasze audyty efektywności ekologicznej uzyskały pozytywną weryfikację NFOŚiGW.Ocena efektywności energetycznej kotłów


Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wprowadziła obowiązek kontroli kotłów oraz systemów klimatyzacji. Kontrola ta obejmuje ocenę efektywności energetycznej.
Oferujemy właścicielom i zarządcom nieruchomości wykonanie profesjonalnej oceny efektywności energetycznej kotłów i urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji.

Zgodnie z wymogiem określonym w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków każdy protokół z kontroli systemu ogrzewania rejestrujemy w Centralnym rejestrze Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.Pod podanymi numerami można zamówić świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny), audyt energetyczny, audyt remontowy, projektowaną charakterystykę energetyczną lub uzyskać pełną informację na temat naszych usług doradztwa energetycznego:
tel.: 604 443 003,   608 375 628,   604 463 707,   602 220 228,   22 743 69 38
e-mail: argoxee@poczta.fm

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie całego kraju.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl