pl en de es fr
Argox Eco Energia

Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej

Świadectwa energetyczne

,

świadectwa charakterystyki energetycznej


Jesteśmy liderem na rynku certyfikacji energetycznej budynków. Sporządziliśmy już ponad 5500 świadectw energetycznych. Wykonujemy świadectwa energetyczne budynków i lokali na terenie całego kraju. Każde świadectwo energetyczne sporządzone przez naszych certyfikatorów wykonane jest z zachowaniem najwyższej staranności, terminowo i po przystępnych cenach. Świadectwa energetyczne wykonujemy dla budynków i lokali oddawanych do użytkowania, sprzedawanych i wynajmowanych.

Od października 2014 roku świadectwa energetyczne wykonujemy zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z dnia 2 lipca 2014, poz. 888).
Każde świadectwo energetyczne, które wydajemy po 9.03.2015 jest zarejestrowane w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.Audyt energetyczny

,

audyt remontowy


Podstawowym warunkiem uzyskania oszczędności kosztów energii w wyniku modernizacji obiektu jest profesjonalnie wykonany audyt energetyczny lub audyt remontowy.
Nasi audytorzy wykonali kilkaset audytów energetycznych budynków, źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych. Audyty energetyczne wykonujemy zarówno na potrzeby uzyskania premii termomodernizacyjnej i remontowej, jak również w celu ubiegania się o dofinansowanie z programów unijnych lub konkursów NFOŚiGW.

Audyty wykonujemy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie audytów energetycznych, z uwzględnieniem wymagań określonych w aktualnie obowiązujących warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.Audyt efektywności energetycznej


Warunkiem ubiegania się o białe certyfikaty jest udział w przetargu organizowanym przez Prezesa URE. Audyt efektywności energetycznej stanowi integralną część deklaracji przetargowej. Audyt efektywności energetycznej zawiera informacje na temat ilości zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji przedsięwzięcia proefektywnościowego.
Audyty efektywności energetycznej wykonane przez naszych audytorów zostały pozytywnie zweryfikowane zarówno w pierwszym, jak i w drugim przetargu na białe certyfikaty.

Wkrótce Prezes URE ogłosi trzeci przetarg na uzyskanie świadectw efektywności energetycznej.Projektowana charakterystyka energetyczna


Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi integralną część projektu budowlanego.
Opracowujemy charakterystyki energetyczne budynków wszystkich typów, w tym charakterystyki energetyczne budynków niskoenergetycznych (standard NF40) i pasywnych (NF15).
Projektowana charakterystyka energetyczna zawiera analizę porównawczą alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię, która jest wymagana na mocy nowelizacji rozporządzenia dotyczącego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projektowane charakterystyki energetyczne wykonujemy z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z dnia 2 lipca 2014, poz. 888).


Do każdej projektowanej charakterystyki energetycznej dołączamy analizę możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.Założenia dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe


Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe pozwala gminom na prowadzenie planowej i skoordynowanej gospodarki energetycznej. Założenia do planu zawierają inwentaryzację aktualnych potrzeb energetycznych, określenie przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną oraz dają możliwość oszacowania potrzeb energetycznych gminy w perspektywie do 15 lat. Projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wykonujemy zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne.

Wykonujemy założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miast i gmin na terenie całego kraju.Plan gospodarki niskoemisyjnej


W ramach konkursu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” NFOŚiGW udziela wsparcia finansowego w wysokości 85% kosztów opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin. Plan gospodarki niskoemisyjnej ułatwi pozyskanie dofinansowania inwestycji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Opracowujemy plany gospodarki niskoemisyjnej, bazy danych pozwalające na ocenę gospodarki energią, prowadzimy szkolenia dla pracowników gmin.Audyt efektywności ekologicznej


Audyt efektywności ekologicznej stanowi niezbędny załącznik do wniosku o ubieganie się ośrodki finansowe w ramach tzw. Funduszy norweskich.
Nasi audytorzy, posiadający wymagane uprawnienia, wykonali audyty efektywności ekologicznej dla kilkudziesięciu obiektów z całym kraju.
Wszystkie nasze audyty efektywności ekologicznej uzyskały pozytywną weryfikację NFOŚiGW.

Wykonujemy audyty efektywności ekologicznej w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.Ocena efektywności energetycznej kotłów


Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wprowadziła obowiązek kontroli kotłów oraz systemów klimatyzacji. Kontrola ta obejmuje ocenę efektywności energetycznej.
Oferujemy właścicielom i zarządcom nieruchomości wykonanie profesjonalnej oceny efektywności energetycznej kotłów i urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji.

Pod podanymi numerami można zamówić świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny), audyt energetyczny, audyt remontowy, projektowaną charakterystykę energetyczną lub uzyskać pełną informację na temat naszych usług doradztwa energetycznego:
tel.: 604 443 003,   608 375 628,   604 463 707,   602 220 228,   22 743 69 38
e-mail: argoxee@poczta.fm

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie całego kraju.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl