pl en de es fr
Argox Eco Energia

Audyt remontowy

audyt remontowypremia remontowabudynek modernizowany

Audyt remontowy

to ekspertyza określająca zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego.

Audyt remontowy stanowi postawę do uzyskania premii remontowej.

O premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku.

Premia remontowa przysługuje:
 • osobom fizycznym,
 • wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych,
 • spółdzielniom mieszkaniowym,
 • towarzystwom budownictwa społecznego.
Przedsięwzięcia remontowe to:
 • remont budynków wielorodzinnych,
 • wymiana okien lub remont balkonów w budynkach wielorodzinnych, nawet jeśli służą one wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
 • przebudowa budynków wielorodzinnych, powodująca ich ulepszenie,
 • wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla nowych budynków mieszkalnych.
Przedsięwzięcia remontowe wspierane premią muszą zawierać pewien zakres robót termomodernizacyjnych. Premia remontowa przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć remontowych, pod warunkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności zużycia energii oraz zachowania warunków dotyczących poziomu współczynnika kosztu przedsięwzięcia.

Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia zdefiniowany jest jako stosunek kosztu przedsięwzięcia w przeliczeniu na 1mkw powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, do ceny 1mkw powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonej do celów obliczania premii gwarancyjnej za kwartał, w którym został złożony wniosek o premię.

Planowany remont musi charakteryzować:
 • wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego od 0.05 do 0.70,
 • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.
Wymagane ustawą zmniejszenie rocznego zapotrzebowania energii na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody wynosi:
 • dla remontu ze wskaźnikiem kosztu przedsięwzięcia od 0.05 do 0.3 – co najmniej o 10%,
 • dla remontu ze wskaźnikiem kosztu przedsięwzięcia powyżej 0,3 – co najmniej o 25%,
 • jeżeli wcześniej realizowane było przedsięwzięcie remontowe, na które uzyskano premię remontową – co najmniej o 5%.
Oszczędność energii nie jest konieczna jeżeli:
 • wcześniej uzyskano premię remontową na remont, który przyniósł zmniejszenie rocznego zapotrzebowania energii co najmniej o 25%,
 • wcześniej uzyskano premię termomodernizacyjną,
 • budynek spełnia wymagania odnośnie oszczędności energii określone przez Warunki Techniczne.
Premia remontowa stanowi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie więcej niż 15% poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

Premia remontowa jest przeznaczona na wspieranie remontów wyłącznie budynków mieszkalnych. Jeżeli w budynku znajdują się lokale niemieszkalne premia dotyczy tylko tej części kosztu remontu, która przypada na mieszkalną część budynku.

Audyt remontowy jest podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię remontową.

Nasi audytorzy energetyczni czekają na Państwa pytania dotyczące audytu remontowego pod numerami telefonów:

tel. 604-443-003,   604-463-707,  602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji i przygotujemy dla Państwa profesjonalne audyty remontowe budynków mieszkalnych.


Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl