pl en de es fr
Argox Eco Energia

Audyt energetyczny budynku jednorodzinnego - Program Czyste Powietrze

audyt energetyczny domuCzyste powietrzeaudyt energetyczny budynku jednorodzinnego

Opłata za audyt energetyczny do kwoty 1000 zł jest kosztem kwalifikowanym w Programie Czyste Powietrze oraz w przypadku ulgi termomodernizacyjnej.Pod numerami telefonów:

602 220 228, 604 443 003, 604 463 707

udzielamy szczegółowych informacji na temat audytów energetycznych, warunków dofinansowania w Programie Czyste Powietrze oraz ulgi termomodernizacyjnej.

Zlecenie wykonania

audytu energetycznego

powinno być pierwszym krokiem na drodze do poprawy jakości energetycznej budynku przy wsparciu finansowym ze środków Programu Czyste Powietrze lub ulgi termomodernizacyjnej.

Audyt energetyczny

określa optymalny zakres prac termomodernizacyjnych, a także gwarantuje uzyskanie dofinansowania w Programie Czyste Powietrze na maksymalnym możliwym poziomie.

Audyt energetyczny

zawiera informacje dotyczące optymalnych parametrów ocieplenia (grubości oraz współczynnika przewodzenia ciepła izolacji termicznej). Wskazana w audycie grubość ocieplenia z jednej strony musi spełniać wymagania Programu Czyste Powietrze, z drugiej musi być technicznie możliwa do zastosowania.

Audyt energetyczny

zawiera kosztorys prac termomodernizacyjnych.

Audyt energetyczny

zapewnia prawidłowe rozliczenie inwestycji termomodernizacyjnej, bez ryzyka utraty dofinansowania.

Jeżeli budynek ogrzewany jest źródłem ciepła na paliwo stałe (węgiel, biomasa), które nie spełnia wymogów co najmniej 5 klasy lub ekoprojektu (Ecodesign), warunkiem uzyskania dofinasowania jest jego wymiana na kocioł spełniający takie wymagania. Dodatkowo jeżeli istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci gazowej lub ciepłowniczej, nie ma możliwości dalszego wykorzystywania paliw stałych.

W przypadku domów, dla których pozwolenie na budowę wydano przed 15.12.2002, możliwe jest dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynku: wymiany źródła ciepła, docieplenia przegród zewnętrznych, wymiany stolarki otworowej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

W przypadku budynków nowszych (pozwolenie na budowę wydane po 15.12.2002), w których PIERWSZE źródło ciepła na paliwo stałe nie spełnia wymogów Programu, również możliwe jest dofinansowanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w takim samym zakresie jak dla budynków starszych. Jednak w przypadku tych budynków, jeżeli istniejące PIERWSZE źródło ciepła spełnia wymagania Programu (np. kocioł na paliwo stałe 5 klasy, kocioł gazowy), żadne prace termomodernizacyjne nie podlegają dofinansowaniu. Pozostaje jednak możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

W budynkach nowo wznoszonych (nie oddanych do użytkowania) możliwe jest dofinansowanie zakupu i montażu źródeł ciepła (gazowy lub olejowy kocioł kondensacyjny, pompa ciepła, kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania Programu, węzeł cieplny), o ile przegrody budynku spełniają wymagania dotyczące izolacyjności termicznej określone w Warunkach Technicznych obowiązujących od 2021 roku oraz o ile zakupu dokonano do 31.12.2019.

Ponadto w każdym z przypadków możliwe jest uzyskanie preferencyjnej pożyczki na zakup kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych, w wysokości 100% kosztów.

Tabela 1 zawiera wysokość dofinansowania dla osób niekorzystających z ulgi termomodernizacyjnej, których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub korzystających z dofinansowania budynków nowo budowanych.
Tabela 2 zawiera wysokość dofinansowania w przypadku osób, które rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogły skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
Tabela 1
Kwota miesięcznego dochodu/osoba Wysokość dotacji (% kosztów kwalifikowanych) Pożyczka - uzupełnienie do wartości dotacji Pożyczka - pozostałe koszty kwalifikowane
do 600 zł do 90% do 10% do 100%
601-800 zł do 80% do 20% do 100%
801-1000 zł do 70% do 30% do 100%
1001-1200 zł do 60% do 40% do 100%
1201-1400 zł do 50% do 50% do 100%
1401-1600 zł do 40% do 60% do 100%
powyżej 1600 zł do 30% do 70% do 100%
Tabela 2
Kwota miesięcznego dochodu/osoba Wysokość dotacji (% kosztów kwalifikowanych) Pożyczka - uzupełnienie do wartości dotacji Pożyczka - pozostałe koszty kwalifikowane Kwota rocznego dochodu [zł]
do 600 zł do 90% do 10% do 100% nie dotyczy
601-800 zł do 80% do 20% do 100% nie dotyczy
801-1000 zł do 67% do 33% do 100% nie dotyczy
1001-1200 zł do 55% do 45% do 100% nie dotyczy
1201-1400 zł do 43% do 57% do 100% nie dotyczy
1401-1600 zł do 30% do 70% do 100% nie dotyczy
do 18% do 82% do 100% do 85 528
powyżej 1600 zł do 15% do 85% do 100% 85 529 - 125 528
0% do 100% do 100% powyżej 125 528

Beneficjentami programu mogą być właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Program Czyste Powietrze będzie realizowany w latach 2018-2029, przy czym podpisywanie umów będzie możliwe do końca 2028 roku.

Informacje na temat audytów energetycznych domów jednorodzinnych oraz możliwości dofinansowania w Programie Czyste Powietrze można uzyskać pod numerami:

tel.: 604 443 003,    604 463 707,   602 220 228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Wszyscy nasi audytorzy znajdują się na listach: Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury.


Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl