pl en de es fr
Argox Eco Energia

Audyt efektywności ekologicznej

audyt efektywności ekologicznejaudyty efektywności ekologicznejfundusz norweski
Audyt efektywności ekologicznej sporządza się zgodnie z wytycznymi określonymi w regulaminie konkursu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009÷2014 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” (Fundusz Norweski).

Audyt efektywności ekologicznej mogą wykonać osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

W audycie efektywności ekologicznej dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej budynku przed i po modernizacji.

Określone w ten sposób zapotrzebowanie budynku na energię, pozwala wyznaczyć efekt energetyczny projektu, czyli zestawienie zapotrzebowania na energię końcową według nośników energii dla stanu przed i po realizacji inwestycji. Następnie oblicza się planowany efekt ekologiczny projektu, czyli wielkość ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla. Audyt efektywności ekologicznej zawiera także obliczenia efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia.

W audycie efektywności ekologicznej mogą być uwzględnione następujące przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej: termomodernizacja (ocieplenie przegród, wymiana stolarki, modernizacja systemów ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania c.w.u., montaż systemów zarządzania energią), wymiana oświetlenia wbudowanego i urządzeń pomocniczych, modernizacja lub wymiana źródeł energii.

Wykonaliśmy szereg audytów efektywności ekologicznej budynków użyteczności publicznej w całym kraju.

Wśród nich wymienić można audyty budynków oświatowych w Krakowie, Prudniku, Sępopolu, Siemiatyczach, Suchej Beskidzkiej, Tuchowie, Wieruszowie, obiektów służby zdrowia w Warszawie i Strzelinie, obiektów biurowych w Zamościu i Janowie Lubelskim.

8 maja 2014 roku Komitet ds. Wyboru Projektów zatwierdził listy rankingowe projektów zgłoszonych do dofinansowania z funduszy EOG w ramach otwartego naboru wniosków dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Na listach znalazły się 43 projekty: 39 z nich dotyczy efektywności energetycznej, a 4 - energii odnawialnej. Łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 105 mln zł. Realizacja powyższych przedsięwzięć pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku węgla o około 53 tys. ton rocznie.

Lista projektów dofinansowanych w ramach Programu PL04 będzie rozszerzana w chwili zakończenia oceny kolejnych wniosków. Informacje na ten temat będą publikowane na bieżąco na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zatwierdzone listy rankingowe.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi audytorami:

tel.: 604-443-003,   604-463-707,   602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących audytów efektywności ekologicznej.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl