pl en de es fr
Argox Eco Energia

Audyt elektroenergetyczny

audyt elektroenergetycznyaudyty elektroenergetyczneaudyt elektroenergetyczny
Audyt elektroenergetyczny sporządza się w celu identyfikacji możliwości i oceny efektów racjonalizacji wykorzystania energii elektrycznej w zakładzie. Rzetelne opracowanie audytu elektroenergetycznego wymaga poznania układu sieci wewnątrzzakładowej, zarówno w zakresie obwodów pierwotnych jak i wtórnych oraz układów sterowania, zabezpieczeń, automatyki, układów pomiarowych, a także znajomości rozpływu mocy i energii w sieci wewnątrzzakładowej.

Wiedza na temat rozpływów mocy i energii w zakładzie bywa w wielu przypadkach trudna do oszacowania ze względu na brak układów pomiarowych oraz brak systemów rejestracji tych parametrów. Wtedy w celu poprawnego wykonania audytu elektroenergetycznego niezbędne jest zainstalowanie kontrolnych układów pomiarowych oraz wykonanie niezbędnych pomiarów.

Audyt elektroenergetyczny zawiera niezbędne informacje, pozwalające ocenić efekt energetyczny proponowanych środków poprawy efektywności energetycznej oraz analizę ekonomiczną zastosowania tych usprawnień.

Audyt elektroenergetyczny układów transformatorowych

Zaleca się aby układy transformatorowe pracowały przy obciążeniu 70 - 80% wydajności znamionowej. Przewymiarowanie tych układów prowadzi do nadmiernych strat energii związanych z mocą biegu jałowego i z współpracującą baterią kondensatorów.

Audyt elektroenergetyczny układów transformatorowych zawiera analizę obciążeń, analizę strat, analizę opłacalności wymiany transformatorów na jednostki dostosowane do zapotrzebowania, a także ocenę opłacalności rezygnacji z części transformatorów na rzecz zastosowania łączy między stacjami po stronie dolnego napięcia. W przypadku dużych zakładów, w audycie elektroenergetycznym przeprowadza się analizę opłacalności odbioru energii na wysokim napięciu.

Audyt elektroenergetyczny napędów elektrycznych

Silniki elektryczne dużych mocy, zainstalowane w węzłach technologicznych, powinny być wyposażone w układy regulacji wydajności.

Audyt elektroenergetyczny napędów elektrycznych zawiera analizę wpływu rozruchu silników na pracę sieci elektrycznej, analizę możliwości wymiany niedociążonych silników na silniki o niższej mocy, analizę ograniczania biegu jałowego silników oraz możliwość zastosowania sterowania wydajnością napędzanego urządzenia.

Audyt elektroenergetyczny układów kogeneracyjnych

Tam gdzie występuje jednocześnie stałe, wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz ciepło warto rozważyć możliwość zastosowania systemów kogeneracji. Efektywność wykorzystania energii w takich systemach jest o około 30% wyższa niż w przypadku produkcji energii elektrycznej i ciepła w systemach rozdzielonych.
Układy kogeneragcyjne stanowią rozwiązana w szczególny sposób promowane przez Unię Europejską.

Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej może polegać na zastosowaniu zmian organizacyjnych, reorganizacji procesu produkcyjnego, wprowadzeniu układów pomiarowych do kontroli napięcia w sieci wewnątrzzakładowej oraz analizy wskaźników jednostkowego zużycia energii, w celu ułatwienia identyfikacji przypadków nieprawidłowości i stanów awaryjnych.

W przypadku zainteresowania optymalizacją zużycia energii elektrycznej w obiektach i wewnętrznych sieciach przesyłowych zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

tel.: 604-443-003,   604-463-707,   602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Udzielimy wyczerpujących informacji oraz wykonamy profesjonalny audyt elektroenergetyczny.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl