pl en de es fr
Argox Eco Energia

Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej

– wiemy jak taniej kupować energię
ceny energii elektrycznejoszczednosc energii elektrycznejsprzedawca energii elektrycznej
Od 1 lipca 2007 roku wszyscy odbiorcy energii elektrycznej w Polsce mają prawo wolnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Gwarantuje im to zasada dostępu stron trzecich do sieci elektroenergetycznej.

Zasada TPA, od angielskiego Third Party Access, polega na umożliwieniu każdemu odbiorcy końcowemu swobodnego wyboru sprzedawcy energii, którym może być wytwórca lub pośrednik w handlu energią oferujący najkorzystniejszą cenę oraz warunki dostawy. Odbiorca posiada swobodę wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, ale usługę jej dostarczenia musi kupować od firmy, na terenie której zlokalizowany jest jego punkt poboru energii elektrycznej. Do obowiązków operatora sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej należy wykonanie usługi przesłania energii, o ile pozwalają na to warunki techniczne i ekonomiczne. Zasada TPA odnosi się do energii wytwarzanej w kraju.

Dla odbiorców instytucjonalnych ceny energii elektrycznej zostały w pełni uwolnione. Ceny dla odbiorców indywidualnych są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej to prawo, z którego warto skorzystać w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Ofertę kierujemy do dużych i średnich firm, właścicieli nieruchomości i obiektów przemysłowych, właścicieli obiektów nieprzemysłowych, szpitali, hoteli, obiektów handlowych i użytkowych, zarządców nieruchomości oraz jednostek samorządu terytorialnego - wszystkich, którzy chcą obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej.

W ramach optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej prowadzimy analizę obecnie obowiązujących umów na zakup energii elektrycznej, prowadzimy negocjacje w Państwa imieniu. W wyniku analizy opracowujemy propozycję umożliwiającą podjęcie decyzji o wyborze oferty, a tym samym uzyskanie oszczędności sięgających do 25% kosztów zakupu energii.

Standardowa procedura zmiany sprzedawcy prądu wymaga podjęcia następujących działań:
  • zawarcie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą,
  • wypowiedzenie umowy sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy,
  • zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji,
  • poinformowanie operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu nowej umowy sprzedaży,
  • dostosowanie liczników,
  • odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą.
W przypadku współpracy w naszą firmą procedura zmiany dostawcy energii elektrycznej może zostać ograniczona do podpisaniu dwóch dokumentów: nowej umowy na sprzedaż energii oraz upoważnienia do wypowiedzenia w Państwa imieniu poprzedniej umowy.

W Państwa imieniu możemy również przeprowadzić ujednolicenie faktur.

Wszystkich zainteresowanych zmniejszeniem kosztów eksploatacji urządzeń elektrycznych zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

tel.: 604-443-003, 604-463-707, 602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Udzielimy Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl