pl en de es fr
Argox Eco Energia

Świadectwa energetyczne Branice, audyty energetyczne Branice

świadectwo energetyczne Branicecertyfikat energetyczny Braniceaudyt energetyczny Branice

Świadectwo energetyczne Branice

: 604-443-003

Audyt energetyczny Branice

: 602-220-228

Certyfikat energetyczny Branice

: 604-463-707

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE DOMU JEDNORODZINNEGO W GMINIE BRANICE: 250-300 ZŁŚwiadectwa charakterystyki energetycznej na terenie gminy Branice sporządzamy dla budynków i lokali oddawanych do użytkowania (nowych i przebudowywanych), sprzedawanych i wynajmowanych.

Każde świadectwo energetyczne nieruchomości w gminie Branice dostarczamy w 2 egzemplarzach papierowych i na płycie CD.

Razem ze świadectwem charakterystyki energetycznej przekazujemy kopię aktualnego ubezpieczenia OC oraz uprawnienia osoby sporządzającej certyfikat energetyczny budynku zlokalizowanego w gminie Branice.

Wykonujemy projektowane charakterystyki energetyczne budynków na terenie gminy Branice.

Projektowana charakterystyka energetyczna musi być dołączona do każdego projektu budynku i musi zawierać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło.

Wykonujemy audyty energetyczne budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w gminie Branice.

Gwarantujmy pozytywną weryfikacją audytu energetycznego, co pozwala na uzyskanie dofinansowania z BGK, NFOŚiGW, WFOŚiGW lub funduszy europejskich.

Aby zamówić świadectwo energetyczne, audyt energetyczny, charakterystykę energetyczną na terenie gminy Branice prosimy o kontakt:

tel. 604 443 003,  604 463 707,  602 220 228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl