pl en de es fr
Argox Eco EnergiaCertyfikat energetyczny,

świadectwo energetyczne

– jakość energetyczna budynku
certyfikat energetycznyswiadectwo energetycznepaszport energetyczny
Świadectwo energetyczne jest jednym z dokumentów wymaganych przez nadzór budowlany w przypadku oddawania budynku do użytkowania.

Certyfikat energetyczny należy również przekazać kupującemu budynek lub lokal.

Świadectwo energetyczne lokalu lub budynku powinno być także przedstawione jego najemcy.
Świadectwo energetyczne to inaczej: świadectwo charakterystyki energetycznej, certyfikat energetyczny lub paszport energetyczny.

Świadectwo energetyczne bywa też niekiedy nazywane audytem energetycznym. Jest to jednak określenie błędne, gdyż audyt energetyczni i świadectwo energetyczne to dwa zupełnie różne dokumenty, sporządzane w odmiennym celu.

Świadectwo energetyczne informuje o jakości energetycznej obiektu. Charakterystyka energetyczna ma decydujący wpływ na koszty eksploatacji budynku i lokalu, a także na komfort jego użytkowania.

Informacje zawarte w świadectwie energetycznym, ułatwiają zaprezentowanie walorów obiektu oferowanego do sprzedaży czy wynajmu. Certyfikat energetyczny pozwala nabywcy lub najemcy podjąć decyzję o kupnie lub wynajęcie lokalu lub budynku, ze świadomością poziomu kosztów jego eksploatacji.

Świadectwo energetyczne może wspomóc podjęcie decyzji o remoncie budynku. Może być wstępem do wykonania pełnego audytu energetycznego, niezbędnego do prawidłowo przeprowadzonej termomodernizacji.

Świadectwa energetyczne przyczyniają się do stałego zmniejszania zapotrzebowania energii na potrzeby związane z użytkowaniem budynków. Prowadzi to do ograniczania emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz do obniżenia kosztów eksploatacji budynków.

Świadectwa energetyczne nie są obowiązkowo wymagane dla:
  • obiektów wolnostojących o powierzchni użytkowej mniejszej od 50 mkw,
  • budynków mieszkalnych użytkowanych nie dłużej niż 4 miesiące w ciągu roku,
  • budynków tymczasowych, których użytkowanie nie przekracza 2 lat,
  • rolniczych budynków gospodarczych,
  • budynków zabytkowych,
  • obiektów będących miejscami kultu i działalności religijnej,
  • budynków przemysłowych i gospodarczych o jednostkowym, rocznym zapotrzebowaniu energii poniżej 50 kWh.
Świadectwo energetyczne może sporządzić jedynie uprawniony certyfikator energetyczny. Poza uprawnieniami do wykonywania świadectw energetycznych, musi być on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem certyfikatów energetycznych.

Cena świadectwa energetycznego zależy od kilku czynników, takich jak wielkość obiektu, skomplikowanie jego bryły, dostępność dokumentacji technicznej, złożoność systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Oferujemy usługę wykonania świadectw energetycznych, na korzystnych warunkach cenowych oraz w krótkich terminach.

W celu szybkiego zamówienia świadectwa energetycznego budynku lub lokalu prosimy o kontakt z naszymi certyfikatorami pod numerami telefonów:

tel.: 604-443-003,   602-220-228,   604-463-707

e-mail: argoxee@poczta.fm

Świadectwa energetyczne budynków i lokali wszystkich typów wykonujemy na terenie całego kraju.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl