pl en de es fr
Argox Eco Energia

Świadectwo energetyczne Narewka, audyt energetyczny Narewka

certyfikat energetyczny Narewkaświadectwo energetyczne Narewkaaudyt energetyczny Narewka

Świadectwo energetyczne Narewka

: 604-443-003

Audyt energetyczny Narewka

: 602-220-228

Certyfikat energetyczny Narewka

: 604-463-707

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE DOMU JEDNORODZINNEGO W GMINIE NAREWKA: 250-300 ZŁWykonujemy świadectwa energetyczne budynków w gminie Narewka.

Świadectwo energetyczne jest wymagane przy odbiorze budynku, a także w przypadku jego sprzedaży lub najmu.

Świadectwo energetyczne przedstawia jakość energetyczną budynku oraz jego wpływ na środowisko naturalne, czyli wartość emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Do każdego świadectwa energetycznego budynku lub lokalu na terenie gminy Narewka dołączamy kopię uprawnień oraz ubezpieczenia osoby sporządzającej certyfikat energetyczny.

Opracowujemy charakterystyki energetyczne budynków projektowanych na terenie gminy Narewka.

Do każdej projektowanej charakterystyki energetycznej dołączamy analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło.

Wykonujemy audyty energetyczne budynków zlokalizowanych w gminie Narewka.

Audyty energetyczne wykonujemy w celu uzyskania dofinansowania w postaci premii termomodernizacyjnej oraz dotacji z NFOŚiGW, WFOŚiGW, Funduszu Norweskiego i Funduszy Europejskich.

Gwarantujemy pozytywną weryfikację audytu energetycznego.

Zamówienia świadectwa energetycznego, audytu energetycznego, projektowanej charakterystyki energetycznej na terenie gminy Narewka:

tel. 604 443 003,  604 463 707,  602 220 228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl