pl en de es fr
Argox Eco Energia

Świadectwo energetyczne Sidra, audyt energetyczny Sidra

audyt energetyczny Sidraświadectwo energetyczne Sidraaudyt energetyczny Sidra

Świadectwo energetyczne Sidra

: 604-443-003

Audyt energetyczny Sidra

: 602-220-228

Certyfikat energetyczny Sidra

: 604-463-707

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE DOMU JEDNORODZINNEGO W GMINIE SIDRA W CENIE 250-300 ZŁŚwiadectwa charakterystyki energetycznej na terenie gminy Sidra sporządzamy dla budynków i lokali oddawanych do użytkowania (nowych i przebudowywanych), sprzedawanych i wynajmowanych.

Każde świadectwo energetyczne nieruchomości w gminie Sidra dostarczamy w 2 egzemplarzach papierowych i na płycie CD.

Razem ze świadectwem charakterystyki energetycznej przekazujemy kopię aktualnego ubezpieczenia OC oraz uprawnienia osoby sporządzającej certyfikat energetyczny budynku zlokalizowanego w gminie Sidra.

Wykonujemy projektowane charakterystyki energetyczne budynków na terenie gminy Sidra.

Projektowana charakterystyka energetyczna musi być dołączona do każdego projektu budynku i musi zawierać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło.

Wykonujemy audyty energetyczne budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w gminie Sidra.

Gwarantujmy pozytywną weryfikacją audytu energetycznego, co pozwala na uzyskanie dofinansowania z BGK, NFOŚiGW, WFOŚiGW lub funduszy europejskich.

Aby zamówić świadectwo energetyczne, audyt energetyczny, charakterystykę energetyczną na terenie gminy Sidra prosimy o kontakt:

tel. 604 443 003,   608 375 628,  604 463 707,  602 220 228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl