pl en de es fr
Argox Eco Energia

Ocena efektywności energetycznej systemów klimatyzacji

efektywnosc energetyczna klimatyzacjiefektywnosc energetyczna chlodzeniadyrektywa przeglady klimatyzacji
Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, a za nią ustawa Prawo budowlane, zobowiązują właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do przeprowadzania regularnych ocen efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji o mocy chłodniczej powyżej 12kW.

Ocena powinna być przeprowadzana co najmniej raz na 5 lat i powinna obejmować sprawdzenie dostosowania klimatyzacji do potrzeb i wymagań chłodzenia budynku.

W jej zakres wchodzi:
  • porównanie mocy urządzeń i aktualnego zapotrzebowania na energię chłodniczą,
  • sprawdzenie schematów czasu działania systemu,
  • sprawdzenie nastaw i strategii układu automatycznej regulacji,
  • sprawdzenie zasadności realizacji procesów obróbki powietrza,
  • weryfikacja parametrów obliczeniowych powietrza,
  • sprawdzenie efektywności systemu wentylacji.
Ocena efektywności energetycznej systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych obejmuje także doradztwo w zakresie ewentualnych udoskonaleń lub wymiany systemu klimatyzacji, w szczególności przekazanie właścicielowi lub zarządcy informacji na temat:
  • stanu technicznego instalacji i możliwych usprawnień,
  • możliwości zastosowania alternatywnego źródła chłodu,
  • wskazania bardziej efektywnego systemu,
  • oceny komfortu zapewnianego przez system.
Ocena efektywności energetycznej powinna być prowadzona pod kątem możliwości zmniejszenia zużycia energii oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Nasi specjaliści oceniający efektywność energetyczną systemu klimatyzacji posiadają niezbędne uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie.

Właścicieli i zarządców obiektów wyposażonych w instalacje chłodzenia o mocy chłodniczej powyżej 12kW zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

tel.: 604-443-003,   604-463-707,   602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji oraz wykonamy profesjonalną ocenę efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji. Przeprowadzimy audyt chłodniczy (audyt klimatzyacji).

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl