pl en de es fr
Argox Eco EnergiaAktualności z rynku doradztwa energetycznego
Smog w Polsce. Henryk Kowalczyk obiecuje dotacje dla domów jednorodzinnych
30.03.2018

Domy jednorodzinne zostaną objęte nowym programem antysmogowym, nad którym prace mają zakończyć się w połowie kwietnia. Zgodnie z nim ocieplenie domów będzie wiązało się z wymianą źródeł ciepła. Dotacja ma zależeć od stopnia zamożności właścicieli budynków.
Program pt. "Krajowy Pakiet Czyste Powietrze" przygotowuje resort środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Minister środowiska informuje, że nowy program antysmogowy będzie skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych na gruntowną termomodernizację z jednoczesną wymianą źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne.
"W tej sprawie będziemy działać w sposób komplementarny. Chcemy połączyć te dwa elementy, czyli ocieplenie domu z jednoczesną wymianą pieca, ponieważ jest to najbardziej efektywne. Z jednej strony zadbamy o czystsze powietrze, z drugiej o portfele beneficjentów. Już teraz oferowane są oddzielne programy na termomodernizację czy wymianę pieców. Samo przejście na inne źródło energii w domu np. z węgla na gaz przyczynia się do poprawy jakości powietrza, ale może też podnosić koszty ogrzewania. Jednoczesne ocieplenie domu i wymiana pieca powodują, że ten finalny koszt nie będzie większy, gdyż koszt ogrzewania bilansowany jest oszczędnościami wynikającymi z mniejszego zużycia energii" - podkreślił minister Kowalczyk.
Szef resortu środowiska wyjaśnił, że program będzie obejmował dotacje, które będą zależeć od zamożności właścicieli domów, więcej dostaną ci najubożsi. Dla tych zamożniejszych przewidziana jest ulga inwestycyjna, którą będzie można odpisać od podatku. Zaznaczył jednak, że "w sprawie podatkowej ulgi inwestycyjnej trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów, ale ogólna zgoda na takie rozwiązanie jest".
Kowalczyk wyjaśnił, że budżet programu na 10 lat ma wynosić ok. 25 mld zł, większość środków - nawet 18 mld zł - ma pochodzić z NFOŚiGW. "Do programu będziemy chcieli też dołączyć pieniądze z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a w nowej perspektywie finansowej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" - dodał.


1,5 tys. budynków z panelami słonecznymi i pompami ciepła w kujawsko-pomorskim
23.03.2018
W 1,5 tysiąca budynków mieszkalnych w kujawsko-pomorskim zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła. Zarząd województwa przyznał dofinansowanie na realizację 46 tego typu projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.
Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii będą też działać przy budynkach publicznych oraz placówkach medycznych. Urząd Marszałkowski rozdysponował na ten cel 17,5 mln złotych. Jeden z największych projektów z udziałem mieszkańców zrealizuje gmina Stolno, która planuje budowę instalacji solarnych na 132 budynkach mieszkalnych.
W wyniku konkursu zarząd województwa rozdysponował 17,5 miliona złotych wsparcia z RPO na realizację 46 projektów dotyczących budowy mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej, a także placówkach medycznych. Większość to przedsięwzięcia przygotowane przez samorządy lokalne i skierowane bezpośrednio do mieszkańców.
Dofinansowanie dotyczy zakupu i instalacji paneli fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej lub kolektorów słonecznych wykorzystywanych do podgrzewania wody, a w niektórych przypadkach także pomp ciepła. Najwięcej, bo około 1,5 tysiąca takich instalacji znajdzie się przy budynkach mieszkalnych. Część gmin planuje również montaż urządzeń na budynkach użyteczności publicznej - szkołach, urzędach i innych gmachach służących lokalnym społecznościom.
Jeden z największych projektów z udziałem mieszkańców zrealizuje gmina Stolno, która planuje budowę instalacji solarnych na 132 budynkach mieszkalnych. Gmina Łubianka, która jako jeden z pierwszych samorządów w regionie realizowała już podobny projekt w poprzednim rozdaniu unijnych środków, planuje zakup 123 zestawów do produkcji energii cieplnej dla gospodarstw domowych. Na budynkach mieszkalnych w gminie Chełmża, która również ma już doświadczenie w realizacji tego rodzaju projektów, pojawi się 101 mikroinstalacji.
Wśród beneficjentów wsparcia jest też miasto Bydgoszcz, które otrzymało 470 tysięcy złotych na montaż urządzeń OZE na 12 obiektach publicznych - przede wszystkim szkołach i basenach.
Toruń pozyskał 438 tysięcy złotych dofinansowania na budowę instalacji fotowoltaicznych na 5 gminnych budynkach – głównie szkołach. Miasto Inowrocław przeznaczy pół miliona złotych dofinansowania na montaż 17 instalacji na budynkach prywatnych.
Kolejne pięć projektów, na realizację których trafi dofinansowanie z RPO, to inwestycje planowane przez placówki medyczne w Toruniu, Brodnicy, Chełmży, Łasinie i gminie Grudziądz. Suma wsparcia na realizację tych zadań to 1,3 miliona złotych.


Efektywność energetyczna budynków wyzwaniem dla gospodarki
07.03.2018
Wśród trendów, w które będzie musiało się wpisać polskie budownictwo, znajduje się efektywność energetyczna. Termomodernizacja to duże zadanie dla branży budowlanej, które może przynieść ogromne korzyści dla gospodarki i środowiska.
Powszechna termomodernizacja dałaby 57% oszczędności energii na cele grzewcze w sektorze budownictwa jednorodzinnego.
W styczniu 2018 r. rząd uchwalił związany z tym zagadnieniem „Krajowy Plan Działania”, którego założenia mają pozwolić nam w spełnieniu norm stawianych przez Unię Europejską. A do zrobienia jest bardzo dużo.
Jak wyliczyła firma Rockwool, wyspecjalizowana w produkcji izolacji z wełny skalnej, tylko w przypadku kompleksowej termomodernizacji budownictwa jednorodzinnego, udałoby się zaoszczędzić około 193 petadżuli energii. Ponadto o około 60% można by zredukować smog, za który odpowiedzialne są przede wszystkim gospodarstwa domowe. W sumie taka powszechna termomodernizacja dałaby 57% oszczędności energii na cele grzewcze w sektorze budownictwa jednorodzinnego, a całkowite zużycie energii w gospodarce krajowej zostałoby zredukowane o 4,4%.
Wg nowego Krajowego Planu Działania zwiększyły się wymagania minimalne dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, zwłaszcza w kontekście nowo wznoszonych budynków.


Dotacje na efektywność energetyczną na Mazowszu
28.02.2018
Dzisiaj rozpoczyna się nabór wniosków na unijne dofinansowanie na inwestycje w zakresie efektywności energetycznej w budynkach szpitali w konkursie prowadzonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Jakie jeszcze konkursy związane z efektywnością energetyczną i OZE zaplanowano na ten rok w ramach mazowieckiego RPO?
Startujący dzisiaj nabór wniosków w konkursie nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-076/18 jest prowadzony w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu to jednostki samorządu terytorialnego, a także zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia i zakontraktowane z NFZ.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu i nie może przekroczyć 3,5 mln zł. Budżet konkursu to 3 mln euro.
Wnioski będą przyjmowane do 9 maja, a rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na październik br.
To pierwszy z tegorocznych konkursów w ramach RPO dla woj. mazowieckiego, z których dofinansowanie można przeznaczyć na działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej.
W ubiegłym roku w ramach RPO dla woj. mazowieckiego przeprowadzono m.in. konkurs w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu – Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w którym do podziału jest 2 mln euro, a maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu nie może przekroczyć 1,5 mln zł. Na razie po ocenie formalnej szansę na dofinansowanie ma 40 projektów.
W ubiegłym roku w ramach mazowieckiego RPO przeprowadzono też nabór wniosków w konkursie adresowanym do inwestorów planujących poprawę efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie kogeneracji.
Beneficjentem tego konkursu okazał się tylko jeden inwestor – spółka PPZM Segromet planująca wykorzystanie kogeneracji w cegielni w Plecewicach. Przyznane dofinansowanie sięga 7,55 mln zł przy wartości projektu 20,27 mln zł.
Oprócz wspomnianego, startującego dzisiaj naboru wniosków na poprawę efektywności energetycznej w szpitalach, w ramach RPO dla Mazowsza zaplanowano na razie na ten rok jeszcze inny konkurs w ramach działania 4.2. dedykowany inwestycjom w kogenerację. Jego budżet wyniesie 2,5 mln euro, a nabór wniosków ma się rozpocząć w październiku.
W ramach działania 4.3 związanego z redukcją zanieczyszczeń powietrza na Mazowszu odbędą się w 2018 roku dwa nabory – w marcu i październiku – oba z budżetami 3 mln euro, w których unijne dotacje będzie można przeznaczyć na wymianę urządzeń grzewczych.
Na ten rok nie przewiduje się natomiast kolejnego naboru na unijne dofinansowanie stricte na produkcję energii odnawialnej w ramach działania 4.1.


"Walka ze smogiem to jest priorytet rządu"
22.02.2018
Walka o czyste powietrze jest priorytetem rządu. Ruszamy z programem termomodernizacji, który ma na celu zmniejszenie zanieczyszczeń - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w odpowiedzi na stwierdzenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że Polska naruszyła unijne prawo w dziedzinie jakości otaczającego powietrza.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd rusza z programem termomodernizacji, który ma na celu zwiększenie możliwości ocieplania domów i zmniejszenie zanieczyszczeń.
Realizacja pilotażowego program termomodernizacji dla 22 gmin z 33 z listy Światowej Organizacji Zdrowia, w których mieszka 770 tys. osób, będzie kosztowała około 750 mln zł. Program skierowany ma być do mniej zamożnych osób.
Po przeprowadzeniu tego pilotażu będzie możliwość oszacowania kosztow tej operacji na terenie całej Polski. W umowie z gminą Skawina, która podlega pilotażowi, zapisano, że 70% kwoty wyłoży rząd, a 30 proc. samorząd.
Wiceminister Piotr Woźny zapowiedział, że na jednym z dwóch najbliższych posiedzeń Rady Ministrów zostanie przyjęty i skierowany do Sejmu projekt ustawy o normach jakości paliw stałych. Według wiceministra walka ze smogiem zajmie dziewięć lat.
Na problem braku norm jakości dla paliw stałych zwraca też uwagę Greenpeace Polska. Organizacja podkreśla, że bez eliminacji z najgorszej jakości paliw nie ma mowy o rozpoczęciu poważnej walki ze smogiem.
Problem ten miał być rozwiązany już blisko rok temu, jednak minister energii Krzysztof Tchórzewski wciąż opóźnia ich wprowadzenie. Do polskich domów sprzedawany jest węgiel zasiarczony, zawilgocony, o wysokiej zawartości popiołu, a nawet odpady węglowe.Greenpeace przypomniał, że zgodnie z raportami europejskich i światowych organizacji w Polsce z powodu chorób i powikłań wywołanych złej jakości powietrzem umiera przedwcześnie 47 tysięcy osób rocznie.


Polska złamała przepisy dotyczące jakości powietrza
22.02.2018
Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej w zakresie jakości powietrza. Polska przegrała w tej sprawie z Komisją Europejską, która pozwała nasz kraj za niestosowanie się do unijnej dyrektywy. Jak wynika z komunikatu prasowego, TS stwierdził, że Polska naruszyła prawo Unii w dziedzinie jakości otaczającego powietrza. „Wartości dopuszczalne dla stężenia PM10 były bowiem przekraczane w tym państwie członkowskim w sposób ciągły” – czytamy w uzasadnieniu.
„W ogłoszonym dzisiaj wyroku Trybunał podkreślił przede wszystkim, że sam fakt przekroczenia dopuszczalnych wartości stężenia PM10 w otaczającym powietrzu wystarczy do stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W omawianej sprawie dane wynikające z przedłożonych w sprawie jakości powietrza świadczą o tym, że od 2007 do 2015 roku włącznie to państwo członkowskie regularnie przekraczało, po pierwsze, dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia PM10 w 35 strefach, a po drugie, roczne wartości dopuszczalne dla stężenia tego pyłu w 9 strefach. Wynika stąd, że stwierdzone w ten sposób przekroczenie należy uznać za trwałe” – czytamy w uzasadnieniu decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE.
Obowiązek sporządzania planów dotyczących jakości powietrza w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych dla stężenia PM10 w otaczającym powietrzu ciąży na Polsce od 11 czerwca 2010 r., przypomniano także. W przyjętych przez Polskę planach upływ terminów przewidzianych na położenie kresu tym przekroczeniom został ustalony, w zależności od konkretnej strefy, na czas między 2020 r. a 2024 r.
„Polska utrzymuje, że terminy te są w pełni dostosowane do skali przekształceń strukturalnych niezbędnych do położenia kresu przekroczeniom i zwraca w szczególności uwagę na trudności o charakterze społeczno-gospodarczym i budżetowym związane z potrzebą realizacji znacznych inwestycji technicznych. W ocenie Trybunału, o ile okoliczności tego rodzaju mogą być brane pod uwagę, o tyle jednak nie wykazano, że wskazane trudności, które nie mają charakteru wyjątkowego, wykluczają możliwość ustalenia krótszych terminów. Z tego względu Trybunał stwierdził, że argument podniesiony przez Polskę nie może sam w sobie usprawiedliwiać wyznaczenia tak długich terminów na położenie kresu rzeczonym przekroczeniom” – czytamy dalej.
Trybunał orzekł ponadto, że przekraczając w czterech strefach (w Radomiu, strefie pruszkowsko-żyrardowskiej, kędzierzyńsko-kozielskiej od 1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2011 r., oraz strefie ostrowsko-kępińskiej) dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10 w otaczającym powietrzu (zwiększone o margines tolerancji3), Polska naruszyła prawo Unii.
„Trybunał stwierdził wreszcie, że w żadnym z programów ochrony powietrza przyjętych przez Polskę na szczeblu krajowym czy regionalnym nie wspomniano wyraźnie, że programy te powinny umożliwiać ograniczenie przekroczeń wartości dopuszczalnych w możliwie najkrótszym terminie, co jednak jest wymagane. W tym stanie rzeczy i wobec uwzględnienia trzech pierwszych zarzutów Trybunał uznał, że transpozycja dyrektywy do prawa polskiego nie jest w stanie zapewnić rzeczywiście pełnego zastosowania tej dyrektywy” – podsumowano.
Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi uchybienie, państwo, którego to dotyczy, powinno jak najszybciej zastosować się do wyroku. Jeżeli Komisja Europejska uzna, że państwo członkowskie nie zastosowało się do wyroku, może wnieść nową skargę i domagać się sankcji finansowych. Jednak w sytuacji nieprzekazania Komisji krajowych środków transpozycji dyrektywy Trybunał Sprawiedliwości może, na jej wniosek, nakładać kary pieniężne już na etapie pierwszego wyroku, przypomniano także.
Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z utrzymującym się wysokim poziomem cząstek pyłu zawieszonego w powietrzu stanowiącym poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego w grudniu 2015 r.
Dyrektywa 2008/50/WE weszła w życie 11 czerwca 2008 r. Kodyfikuje ona wcześniejsze akty prawne w dziedzinie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza. Określa w szczególności wartości dopuszczalne i progi alarmowe dla ochrony zdrowia.
Pył PM10 jest występującą w powietrzu mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Może on zawierać substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie, dioksyny i furany. Pył ten zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą przenikać do górnych dróg oddechowych i płuc.


Archiwum wiadomości
Strony archiwalne

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl