pl en de es fr
Argox Eco Energia

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energiiozeres
Nieodnawialne źródła energii, to wszelkie źródła, które nie odnawiają się w krótkim czasie. Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie zasobów. Zasoby odnawialnych źródeł energii uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne. Nie można zdecydowanie stwierdzić, że wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych jest przyjazne środowisku naturalnemu. Jednak na pewno nie szkodzi ono w takim stopniu, jak wykorzystywanie energii ze źródeł nieodnawialnych. Odnawialne źródła energii stanowią więc doskonałą alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych.

Energia promieniowania słonecznego stanowi największe źródło energii, które ma do dyspozycji człowiek. W ciągu ośmiu minut Słońce dostarcza Ziemi tyle energii, ile zużywa się na niej w ciągu jednego roku.

Energia słoneczna może być przetwarzana na zarówno na energię elektryczną (ogniwa fotowoltaiczne), jak i ciepło (termiczne kolektory słoneczne).

Energia geotermalna to jeden z rodzajów odnawialnych źródeł energii zgromadzonych w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Gdy nośnikiem tej energii są płyny złożowe (woda i para), wtedy mówimy o energii geotermalnej.

Bardziej opłacalne jest wykorzystanie energii geotermalnej do wytwarzania energii cieplnej niż jej konwersja na energie elektryczną.

Energia wodna wykorzystuje energię mechaniczną płynącej wody (energia przepływu rzek i energia mechaniczna pływów morskich). Obecnie energię wodną możemy przetwarzać na energie elektryczną (hydroenergetyka) lub wykorzystywać bezpośrednio do napędu maszyn (turbiny lub koło wodne).

Metoda produkcji energii polegająca na wykorzystaniu siły wiatru jest jedną z najstarszych w historii. Współcześnie energia wiatru wykorzystywana jest głównie do produkcji energii elektrycznej.

Biomasa to najstarsze i najczęściej wykorzystywane źródło energii odnawialnej. Energię pochodzącą z biomasy uzyskuje się nie tylko z jej bezpośredniego spalania, lecz także z jej zgazowania, estryfikacji lub fermentacji.

Wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła w jednym procesie technologicznym nazywane jest kogeneracją. Kogeneracja zwiększa o około 30% stopień wykorzystania energii zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej. Dzięki temu zmniejsza się emisja zanieczyszczeń i substancji szkodliwych. Produkcja ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną uważana jest jako przyjazna środowisku naturalnemu.

Na kolejnych stronach znajdują się rozszerzone informacje na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

oze Biogazownie
oze Kogeneracja
oze Kolektory słoneczne
oze Ogniwa fotowoltaiczne
oze Pompy ciepła
oze Turbiny wiatrowe

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl