pl en de es fr
Argox Eco Energia

Świadectwo energetyczne

,

certyfikat energetyczny

certyfikat energetycznyswiadectwo energetyczneswiadectwo energetyczne

Świadectwo energetyczne

jest dokumentem niezbędnym na etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku lub zgłoszenia zakończenia budowy.

Nowe przepisy zapewniają egzekwowanie obowiązku sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej w przypadku sprzedaży bądź najmu budynku lub jego części.

Świadectwo energetyczne określa jakość energetyczną budynku lub lokalu.

Świadectwa energetyczne, obowiązujące w naszym kraju od roku 2009, definiują poziom zapotrzebowania obiektu na energię pierwotną za pomocą wskaźnika EP przedstawionego na suwaku energetycznym.

Znowelizowane przepisy dotyczące świadectw energetycznych miały wprowadzić klasy energetyczne budynków (świadectwo energetyczne - projekt). Klasa energetyczna A miała oznaczać obiekt najbardziej energooszczędny, z kolei klasa energetyczna G - budynek najbardziej energochłonny (klasy energetyczne budynków). Jednak ostateczna wersja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków pozostawia suwak energetyczny, przy całkowitej rezygnacji z klas energetycznych.

Nadal najważniejszym parametrem określającym jakość energetyczną budynku jest wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP.

Świadectwo energetyczne zawiera również informację na temat granicznej wartości współczynnika EP. Istotne jest, że tylko budynek nowy musi mieć wskaźnik EP mniejszy od wartości maksymalnej wynikającej z wymagań zawartych w przepisach techniczno-budowlanych.

Na pierwszej stronie świadectwa podana jest również wartość jednostkowego rocznego zapotrzebowania na energię użytkową i końcową, a także jednostkowa emisja dwutlenku węgla oraz procentowy udział odnawialnych źródeł energii pokrywających roczne zapotrzebowanie budynku na energię końcową. (świadectwo energetyczne).

Poniżej suwaka energetycznego znajduje się informacja na temat ilości zużywanego w ciągu roku nośnika energii z podziałem na poszczególne systemy techniczne budynku, odniesiona do mkw powierzchni budynku.

Ustawa o świadectwach energetycznych obliguje władze publiczne do umieszczenia w widocznym miejscu świadectwa energetycznego budynku o powierzchni powyżej 250 mkw.

Wzorcowa rola instytucji publicznych w zakresie efektywności energetycznej wymaga, aby po 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

Świadectwa sporządzone zgodnie z poprzednimi przepisami nie tracą ważności. Certyfikat energetyczny staje się nieważny po upływie 10 lat po jego wystawieniu oraz w przypadku stwierdzenia w nim oczywistych błędów.

Świadectwa energetyczne (certyfikaty energetyczne, świadectwa charakterystyki energetycznej) można zamówić pod numerami:

tel.: 604 443 003,   604 463 707,   602 220 228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Świadectwo energetyczne dowolnego budynku i lokalu wykonamy tanio, szybko i solidnie.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl