pl en de es fr
Argox Eco Energia

Świadectwo energetyczne

,

certyfikat energetyczny

– efektywność energetyczna budownictwa
certyfikat energetycznyswiadectwo energetyczneswiadectwo energetyczne
Świadectwo energetyczne określa jakość energetyczną budynku lub lokalu.

Świadectwo energetyczne jest jednym z dokumentów wymaganych przy oddawaniu budynku do użytkowania. Również w przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości należy wykonać świadectwo energetyczne.

Certyfikat energetyczny, bo tak też nazywane jest świadectwo energetyczne, to dokument, który przedstawia ilość energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania budynku.

Świadectwa energetyczne zostały wprowadzone celem poprawy efektywności energetycznej budownictwa.

Na pierwszej stronie świadectwo energetyczne pokazuje klasę energetyczną budynku, określoną współczynnikiem rocznego jednostkowego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej EP. Świadectwo energetyczne pokazuje wskaźnik EP na tzw. suwaku energetycznym.

Wskaźnik EP określa, ile nieodnawialnych surowców energetycznych trzeba zużyć, aby dostarczyć energię potrzebną do ogrzania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia budynku. Certyfikat energetyczny porównuje wartość wskaźnika EP z wielkością graniczną, wyznaczoną dla budynku referencyjnego nowego oraz przebudowanego.
certyfikat
Świadectwo charakterystyki energetycznej najbardziej eksponuje obliczeniowe zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej. Jednak wielkość EP nie informuje o koszcie eksploatacji budynku. Certyfikat energetyczny, przedstawiając wartość wskaźnika EP, pokazuje przede wszystkim wpływ użytkowania budynku na środowisko.

Certyfikat energetyczny prezentuje również współczynnik zapotrzebowania energii końcowej EK. Jest to szacunkowy poziom zużycia energii w warunkach standardowej eksploatacji. Mnożąc tę wartość przez cenę 1kWh uzyskanej z właściwego paliwa możemy otrzymać szacunkowy roczny koszt eksploatacji budynku. Wskaźnik EK jest jedną z ważniejszych informacji, jakie zawiera świadectwo energetyczne.

Najciekawsze informacje świadectwo energetyczne prezentuje na drugiej stronie. Widoczne tu tabele zawierają wartości energii końcowej, użytkowej oraz pierwotnej. Układ tabel różni się nieco zależnie od rodzaju obiektu, dla jakiego wykonuje się świadectwo energetyczne.

Certyfikat energetyczny ważny jest 10 lat. Jednak jeżeli, na skutek przebudowy lub remontu, ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna budynku, świadectwo energetyczne należy wykonać ponownie.

Dla obiektów użyteczności publicznej o powierzchni przekraczającej 1000mkw, swiadectwo energetyczne powinno być wywieszone w widocznym miejscu, pod postacią tak zwanego ogłoszenia.

W Polsce świadectwa energetyczne obowiązują od 01.01.2009. Wkrótce można spodziewać się istotnych zmian w systemie certyfikacji energetycznej budynków, wynikających z konieczności wdrożenia przekształconej dyrektywy 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Swiadectwa energetyczne (certyfikaty energetyczne, świadectwa charakterystyki energetycznej) można zamówić pod numerami:

tel.: 604 443 003,   604 463 707,   602 220 228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Świadectwo energetyczne dowolnego budynku i lokalu wykonamy tanio, szybko i solidnie.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl