pl en de es fr
Argox Eco Energia

Cennik usług

cena świadectwa energetycznegocena audytu energetycznegobiałe certyfikaty
Aktualne informacje na temat cen naszych usług uzyskać można pod numerami telefonów:
argoxee 604 443 003
argoxee 604 463 707
argoxee 602 220 228

Cena świadectwa energetycznegoMinimalne ceny za sporządzenie świadectwa energetycznego wynoszą:
 • budynek jednorodzinny o powierzchni do 150 mkw - 300 zł brutto;
 • budynek jednorodzinny o powierzchni powyżej 150 mkw - od 350 zł brutto;
 • budynek wielorodzinny - od 1500 zł netto;
 • budynek niemieszkalny o powierzchni do 500 mkw - od 400 zł netto netto;
 • budynek niemieszkalny o powierzchni powyżej 500 mkw - cena do uzgodnienia.
Świadectwa energetyczne wykonujemy zgodnie z obowiązującyym rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego.
Świadectwo energetyczne przekazujemy w dwóch egzemplarzach papierowych oraz jednym elektronicznym. Do świadectwa dołączamy potwierdzone kopie uprawnień certyfikatora oraz ubezpieczenia OC.
Termin wykonania świadectwa energetycznego domu jednorodzinnego wynosi 2 dni robocze.
Świadectwa energetyczne pozostałych obiektów wykonujemy w terminie do 5 dni roboczych.

Cena audytu energetycznego i remontowego budynkuKoszt audytu energetycznego lub remontowego zależy wszystkim od powierzchni budynku, od kompletności dokumentacji technicznej oraz od zakresu planowanych ulepszeń.
Minimalne ceny za wykonanie audytu energetycznego lub remontowego wynoszą:
 • budynek jednorodzinny - od 1000 zł brutto;
 • budynek wielorodzinny - od 1500 zł netto;
 • budynek niemieszkalny - od 2000 zł netto.
Powyższe ceny podano przy założeniu, że istnieje dokumentacja techniczna obiektu.
Termin wykonania audytu energetycznego lub audytu remontowego wynosi od 1 do 2 tygodni.
W przypadku stałej współpracy oferujemy atrakcyjne znaczne upusty cenowe.

Cena charakterystyki energetycznejKoszt charakterystyki energetycznej zależy od powierzchni oraz stopnia skomplikowania bryły budynku.
Minimalne ceny za wykonanie charakterystyki energetycznej wynoszą:
 • budynek jednorodzinny - od 400 zł brutto;
 • inne budynki - cena do uzgodnienia.
Charakterystykę energetyczną przekazujemy w 4 egzemplarzach papierowych.
Do charakterystyki dołączamy potwierdzone kopie uprawnień projektanta oraz zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
W przypadku stałej współpracy oferujemy atrakcyjne rabaty.

Cena charakterystyki energetycznej budynku energooszczędnegoKoszt charakterystyki energetycznej w programie dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych zalezy przede wszystkim od rodzaju budynku (jedno lub wielorodzinny) oraz od skomplikowania bryły budynku.
Orientacyjna cena za wykonanie charakterystyki energetycznej budynku jednorodzinnego w standardzie NF40 lub NF15 wynosi 1500 zł.
Cena charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena audytu efektywności energetycznejZe względu na szeroki zakres przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, koszt wykonania audytu efektywności energetycznej każdorazowo podlega negocjacji.
Orientacyjny zakres cenowy zawiera się w przedziale od 5% do 10% przewidywanych oszczędności energii, wyrażonych w wartości możliwych do uzyskania białych certyfikatów.

Cena audytu oświetleniaKoszt audytu oświetlenia zależy od:
 • kompletności inwentaryzacji oświetlenia,
 • liczby opraw podlegających modernizacji.
Cena audytu oświetlenia każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena audytu energetycznego źródła ciepła oraz audytu sieci ciepłowniczejCena za audyt energetyczny źródła ciepła zależy od:
 • zakresu rozpatrywanych wariantów modernizacji,
 • kompletności dokumentacji technicznej.
Koszt audytu energetycznego sieci ciepłowniczej zależy od:
 • kompletności dokumentacji technicznej,
 • liczby odcinków sieci podlegających audytowi.
Ceny audytów energetycznych źródła ciepła oraz sieci ciepłowniczej wymagają indywidualnych uzgodnień.

Cena oceny efektywności energetycznej kotłówKoszt wykonania oceny efektywności energetycznej kotłów zależy od liczby, mocy oraz rodzaju kotłów.
Cena oceny efektywności energetycznej kotłów każdorazowo wymaga uzgodnienia.

W celu uzgodnienia ostatecznej oferty cenowej prosimy o kontakt:

tel.: 604 443 003,   604 463 707,   602 220 228
e-mail: argoxee@poczta.fm


Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl